UČLANI SE U BULL TERRIER KLUB

Član kluba može postati svaka punoljetna osoba. Članarina za članove kluba donesena odlukom na 1. sjednici Izvršnog odbora kluba, održanoj 14.01.2020., na temelju članka 11. Statuta iznosi:

13,30 EUR / 100,21 kn – za državljane Republike Hrvatske

15 EUR – za strane državljane

Prilikom uplate na račun IBAN: HR5924020061100967590 obavezno navesti ime i prezime člana za kojeg se uplaćuje (poziv na broj može biti godina za koju se uplaćuje članarina s modelom 00).

Sve što trebaš učiniti je popuniti pristupnicu u nastavku.

  *Podaci o članu obavezni su sukladno čl.12.st.4. Zakona o udrugama ( NN 74/14, 70/17, 98/19 )
  Ovime izjavljujem da želim biti član BULL TERRIER KLUBA. Prihvaćam i pridržavat ću se klupskih propisa (Statuta, Pravilnika) i organizacijskih pravila bitnih za rad i funkcioniranje kluba. Također sam suglasan/suglasna da klub koristi prikupljene podatke, materijale i fotografije mojih pasa sa klupskih aktivnosti u nekomercijalne svrhe promicanja kluba i kinološke kulture općenito te da mi povremeno šalje e-poruke koje se odnose na primanje vijesti, ažuriranja, informacije o uslugama i manifestacijama.
  Svaki član potvrđuje da su dani podaci točni i istiniti. Ukoliko se ustanovi da su podaci netočni ili neistiniti osoba će se isključiti iz članstva

  IZJAVA O PRIKUPLJANJU I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

  Popunjavanjem ove online PRISTUPNICE prihvaćate prikupljanje, opseg, način korištenja i distribuciju prikupljenih osobnih podataka.

  Obrazloženje:

  Prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.) izdavanjem ovog dokumenta za članstvo u Udruzi, o Vama smo prikupili Vaše sljedeće osobne podatke:

  1. Ime i prezime

  2. Adresa

  3. OIB

  4. Datum rođenja

  5. Telefon/mobitel

  6. E-mail adresa

  Navedeni podaci upotrebljavat će se u svrhu obrade knjigovodstvene dokumentacije prema propisima iz Zakona o računovodstvu i Zakona o udrugama.

  Također, podaci će se upotrebljavati za vođenje popisa članstva, evidenciju uplata članarina te za službene obavijesti Udruge, kao i za kontaktiranje uprave Udruge s članovima (prema potrebi). Vaši osobni podaci zabilježeni su u pisanoj formi i u elektroničkom obliku.

  Prikupljeni podaci mogu biti dostavljeni sljedećim organizacijama: Porezna uprava, Carinski nadzor, Ministarstvo unutarnjih poslova i druge ovlaštene institucije koje kontroliraju poslovanje Udruge.

  Vaši osobni podaci bit će im dostavljeni samo na službeni zahtjev, za što nije potrebna Vaša suglasnost.

  Vaši osobni podaci čuvaju se u elektronskom obliku kod ovlaštenih osoba Udruge. Prikupljenim podacima pristup imaju ovlaštene osobe Udruge (predsjednik, dopredsjednik i tajnik) te računovodstvena služba koja obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga (računovođa). Svim ostalim osobama uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen.

  Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima jest deset godina. Po isteku toga roka Vaši osobni podaci bit će uništeni.

  Vaši prikupljeni osobni podaci neće se upotrebljavati ni u kakve druge svrhe osim onih za koje su prikupljeni, neće se upotrebljavati za marketinške aktivnosti, njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani, a njihova eventualna distribucija osobama koje nisu njima ovlaštene raspolagati može biti omogućena isključivo uz Vašu pisanu suglasnost. Pritiskom na gumb UČLANI SE pristajete na uvjete opisane u njoj.

  A za sve one koji su naviknuti na old-school popunjavanje pristupnica imamo opciju i za vas!

  Preuzmite pristupnicu u .pdf formatu, te ju čitko popunite.

  Ispunjenu pristupnicu i potvrdu o uplati molimo poslati na mail: bullterrierklub@gmail.com.