UK CH ABRAXAS AUDACITY

UK Ch Abraxas Audacity jedini bull terrier koji je osvojio prestižni Crufts Supreme Champion. Sve to desilo se sada već davne 1972. godine.